Συλλογή ΑΕΛ

Ο καιρός

Online Χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 117 guests και κανένα μέλος

Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από τη Γενική Συνέλευση. Το Δ.Σ. που εκλέγεται, εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα , τον Ταμία και τον Έφορο Αθλητισμού. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι δύο χρόνια.

Το Δ.Σ. διοικεί υπεύθυνα το Σύλλογο σύμφωνα με τους Νόμους και το Καταστατικό, διαχειρίζεται την περιουσία του και παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση διαφόρων ζητημάτων, που αφορούν το Σύλλογο.

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα απέναντι στο Σύλλογο για τις τυχόν ζημιές που θα προκαλέσουν από αμέλεια ή παραδρομή. Μπορούν να ανακληθούν από τη Γενική Συνέλευση, με απόφαση που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή
Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Δ.Σ. γίνεται από τριμελή εξελεγκτική επιτροπή, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.

Η Ε.Ε. εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. και του Ταμία και επιβλέπει αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

Αρχαιρεσίες

Στη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλούνται δύο Γενικές Συνελεύσεις. Η δεύτερη κατά σειρά τακτική Γενική Συνέλευση έχει εκτός των άλλων και εκλογικό χαρακτήρα. Εκλέγονται σ` αυτή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, που καθήκον της είναι ο έλεγχος της οικονομικής πορείας του Σωματείου.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται με υποβολή σχετικής δήλωσης από κάθε ενδιαφερόμενο προς το Δ.Σ. μέχρι και την προηγούμενη από τη Γ.Σ. ημέρα.

Πριν από τις αρχαιρεσίες και αφού έχουν εξαντληθεί τα άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή.

Στη συνέχεια η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τον Πίνακα υποψηφίων που σχηματίστηκε και βάσει αυτού συντάσσει με αλφαβητική σειρά κατάλογο (κοινό ψηφοδέλτιο) στο οποίο αναγράφονται χωριστά οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ε.Ε.. Με βάση το ψηφοδέλτιο διενεργούνται οι αρχαιρεσίες.

Η διάρκεια της ψηφοφορίας με αφετηρία την έναρξη είναι τρίωρη, εκτός αν προηγουμένως ψήφισαν όλα τα παρόντα μέλη.

Η Εφορευτική Επιτροπή ανοίγει την κάλπη και διενεργεί τη διαλογή. Μετά το τέλος της διαλογής καταρτίζει και υπογράφει το πρακτικό ψηφοφορίας και ανακηρύσσει με ανακοίνωση όσους εκλέγονται. Τα πρακτικά και το υλικό της ψηφοφορίας παραδίδονται μετά στον πρόεδρο του Δ.Σ..

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία περιήγησης. Με τη χρήση της αποδέχεστε αυτόματα τη χρήση των cookies.