Συλλογή ΑΕΛ

Ο καιρός

Online Χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 59 guests και κανένα μέλος

Όργανα του Σωματείου είναι : Η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εξελεγκτική Επιτροπή, οι αντιπρόσωποι σε υπερκείμενες οργανώσεις καθώς και οι Επιτροπές που εξουσιοδοτεί για συγκεκριμένο σκοπό η Γενική Συνέλευση.

Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από τη Γενική Συνέλευση. Το Δ.Σ. εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα , τον Ταμία και τον Έφορο Αθλητισμού. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι δύο χρόνια.
Το Δ.Σ. διοικεί υπεύθυνα το Σύλλογο σύμφωνα με τους Νόμους και το Καταστατικό, διαχειρίζεται την περιουσία του και παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση διαφόρων ζητημάτων, που αφορούν το Σύλλογο.

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα απέναντι στο Σύλλογο για τις τυχόν ζημιές που θα προκαλέσουν από αμέλεια ή παραδρομή. Μπορούν να ανακληθούν από τη Γενική Συνέλευση, με απόφαση που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Οι πόροι του συλλόγου είναι τα δικαιώματα εγγραφής, οι ετήσιες συνδρομές και οι οικονομικές ενισχύσεις των μελών, καθώς και οι εισπράξεις από εκδηλώσεις, χορηγίες, κρατικές επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κάθε άλλο έσοδο που νομίμως εισέρχεται στο σωματείο.

Βάση του καταστατικού οι σκοποί του συλλόγου είναι οι παρακάτω:
- Η ανάπτυξη και προαγωγή της αθλητικής ιδέας μεταξύ των μελών του και των κατοίκων της περιοχής γενικότερα
- Η σύμμετρη και αρμονική ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και δεξιοτήτων των μελών του και γενικότερα των νέων του Λογκανίκου
- Η δημιουργία ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων με τη χρησιμοποίηση της Γυμναστικής και Αγωνιστικής και λοιπών ασκήσεων, σε συνδυασμό με την εφαρμογή μορφωτικών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων
- Η ανάπτυξη στενών, σταθερών και δημιουργικών δεσμών συνεργασίας και φιλίας, καθώς και πνεύματος αλληλεγγύης και ευγενούς αγωνιστικής άμμιλας μεταξύ των μελών
- Η συνδρομή και συμπαράσταση στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και φορείς για την πρόοδο της αθλητικής ιδέας
- Η ανύψωση του μορφωτικού, πολιτιστικού, πνευματικού και κοινωνικού επιπέδου των μελών και η συμβολή στην πολιτιστική ανάπτυξη του Λογκανίκου.

Μέλη του συλλόγου μπορούν να γίνουν:
- Τα φυσικά πρόσωπα που είναι Έλληνες υπήκοοι, ανεξάρτητα από το φύλο ή επάγγελμα, τόπο καταγωγής ή κατοικίας. Ο αριθμός των μελών είναι απεριόριστος.

Δεν μπορεί να εγγραφεί μέλος του σωματείου:
Α) όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο ( 18ο ) έτος της ηλικίας του και Β) όποιος υπόκειται στους περιορισμούς που τάσσει ο Νόμος 2.725/1999 ή συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα που αναφέρονται στο Νόμο.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία περιήγησης. Με τη χρήση της αποδέχεστε αυτόματα τη χρήση των cookies.